Meme Başı Göçüklüğü – Meme Başı Çöküklüğü

Meme başı göçüklüğü , Normal olan meme başlarında, meme ucu dışarı doğru eğim göstermektedir. Fakat meme ucu çöküklüğü durumunda ise meme ucu dışarı doğru değil, içeri doğru çökük olmayı ifade etmektedir. Bu sorunlar da genellikle kadınlarda hem güzellik açısından hem de estetik açıdan büyük rahatsızlıklar ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Hatta bu rahatsızlıklar genellikle kadınlarda çeşitli psikolojik rahatsızlıkların da ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Nitekim bu sorun kadınlarda genellikle kendi evlilik hayatlarında bile zorlu zamanlar yaşamalarına neden olabiliyor. Çünkü kadınlar genellikle cinsel hayatlarında da kendi partnerleriyle çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlar evliliği tehlikeye bile atabilmektedir. Meme Dikleştirme konusunda bu operasyon gerçekleştirilmelidir.

Fakat bu meme başı çöküklüğü sorunu çözülebilecek bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Meme başı çöküklüğü estetik müdahale yapılarak kolay bir biçimde düzeltilebilecek bir sorundur. Siz de bu konuda sorununuz çözmek isterseniz, kliniğimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

 Meme Başı Göçüklüğü – Meme Başı Çöküklüğü Neden Oluyor?

Meme başı çöküklüğünün ana nedenlerinde biri kas yapısı olarak belirtilebilir. Bu kas sorununu hastalar sonradan yaşayabilmektedirler. Fakat bazı durumlarda bu kas problemleri doğuştan da ortaya çıkabilmektedir. Bu durum kas yapılarının kasılmasıyla birlikte başlamaktadır. Memenin ucunda bulunan kas tabakaları çeşitli uyaranlar etkisi altında kalarak kasılmaya başlamaktadır. İşte bu kasılmaların yaşanması ve uyaranların etkisiyle meme uçların baskı altında kalarak, dışa doğru bir eğilim halini alırlar.

Böylece meme ucu normal yapısındaki gibi dışa doğru çıkmış olur. Fakat bazı kişilerde bu meme uçları, yapısal özelliklere bağlı olarak da dışa doğru bir eğilim göstermez. Bu yapısal özellikle süt kanallarının kısa olması ya da meme ucundaki kasların genişliğinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. İşte bu yapısal özellikler meme ucunun dışarı çıkmasına engel olduğu gibi içe çökmesine de neden olabilmektedir.

Tabi meme başının çöküklüğü sonradan gelişen bazı sorunlar da bulunmaktadır. Bunlar meme travmaları, emzirme ya da hamilelikten dolayı memede oluşan büyüme ve sarkmalar, aynı zamanda memede oluşabilecek olan enfeksiyonlar olarak sayılabilir. Yani genellikle meme başı çöküklüğü bu gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Ancak bazı durumlarda meme başının çöküklüğü kendi kendine gelişebilen bir durum olabilmektedir.

Bu kendi kendine gelişme durumu çok nadir şekilde olmaktadır. Fakat olası böyle bir durum gelişirse mutlaka zaman kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Nitekim hiç sebep yokken ortaya çıkan meme başı çöküklüğü nedenleri arasında bazen ciddi problemler olabilmektedir. Bu sebepler, tümör kitlesi, enfeksiyöz gibi problemler olabilir. Bu nedenle mutlaka bu durum dikkate alınmalıdır.

 Meme Başı Göçüklüğü Kimlerde Görülmektedir?

Meme başı çöküklüğü dünyada yaşanan genel problemler arasında yer almaktadır. Bu problem genellikle kadınların yaklaşık yüzde 10 gibi oranında görülebilen bir rahatsızlıktır. Ayrıca meme başı çöküklüğü sadece kadınlara özgü olan bir problem değil aynı zamanda erkeklerde de görülebilen bir çeşit rahatsızlık olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle meme başı çöküklüğü dünya genelinde de birçok insanda görülebilir. Kadınlarda meme başı çöküklüğü normal nedenlerden dolayı gelişen bir durumsa bu kolay bir şekilde düzeltilebilir. Fakat dediğimiz gibi eğer aniden ortaya çıkan bir sorun gibi gelişirse mutlaka doktora başvurulmalıdır.

 Meme Başı Göçüklüğünün Dereceleri Nelerdir?

Kadınların yüzde 10 gibi büyük bir oranında görülen meme başı çöküklüğünün kendi içinde de belli dereceleri bulunmaktadır. Bu dereceler meme başının çöküklük seviyesinin ne kadar olduğuyla ilgili olmaktadır. Bu derecelerin üç sınıfa ayrıldığını söyleyebiliriz.

Hafif Seviyede Gelişen Meme Başı Çöküklüğü: Meme başı çöküklüğünün oluştuğu, hiçbir şekilde problem yaratmayan bir durumdur. Hafif seviyede gelişen meme başı çöküklüğünde masaj ya da bası gibi uygulamalar memeye yapıldığında, meme ucu kendiliğinden dışa doğru çıkmaktadır. Bu guruptaki hastalarda süt kanallarının etkilenmesi söz konusu olmadığından dolayı, emzirmeyle ilgili herhangi bir problemin yaşandığı söylenemez.

Orta Seviyede Gelişen Meme Başı Çöküklüğü: Bu seviyedeki meme ucu çöküklüğü hafif zorlama yapılarak dışarı çıkarılabilir. Ancak bu baskı genel manada ortadan kalktığı durumlarda meme ucu tekrar eski haline geri döner. Yani baskı ve hafif zorlama yapılmadığı zaman, meme ucu tekrar kendi eski çöküklük durumuna gelmektedir. Bu durumdaki hastalar sorun yaşarlar fakat bu sorun emzirmeye engel teşkil edecek büyüklükte değildir.

Hastaların süt kanallarında, meme ucuna gelen kısımlarda belli oranlarda kasılmalar, sertleşmeler meydana gelmiştir. Aynı zamanda bu kanallarda belli bir kısalma olma durumu da söz konusu olmaktadır. Yapılan bazı araştırmalar neticesinde ise kadınlarda görülen meme başı çöküklüklerinin birçoğu bu orta seviye meme başı çöküklükleridir. Türkiye’de de kadınlardan gelen şikayetler genellikle bu tip meme ucu çöküklüklerinden dolayı olmaktadır.

Ağır Seviyeli Meme Başı Çöküklüğü: Ağır seviyede olan meme çöküklüğünde genellikle herhangi bir masajla ya da bası ve zorlamayla meme ucunun dışarı çıkması söz konusu olmamaktadır. Çok nadiren belki zorlamayla dışarı çıkarılabilir. Bilimsel bir dille ifade edecek olursak, bu seviyede bulunan hastalar genellikle süt kanallarını da ne yazık ki yitirmiş olmaktadırlar.

Bu hastaların süt kanalları bat şeklinde olmaktadır. Bu gurupta bulunan kişilerin emzirme eylemini gerçekleştirmeleri imkansıza yakın bir durumdur. Aynı zamanda ağır meme başı çöküklüğü yaşayan hastalar genellikle bu bölgede hijyen sorunu yaşayabilmektedirler. Bu bölgenin enfeksiyon kapma olasılığı da bir hayli fazladır.

 Meme Başı Çöküklüğü Ne Zaman Tespit Edilmektedir?

Meme başı çöküklüğü tespit aşaması farklı olabilmektedir. Eğer meme başı çöküklüğü sorunuyla karşı karşıya olan hastalar, genetik olarak sorunu taşıyorlarsa, ergenlik döneminde meme başı çöküntüleri tespit edilebilmektedir. Bu alanda meme başında çöküntüleri yaşayan hastalara, kliniğimiz en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır.

Ancak bazı durumlarda bu meme başında yaşanan çöküntüler, doğuştan olmadığı için bazı durumlara bağlı olarak gelişme göstermektedir. Genellikle meme başı çöküntüsü; meme travmaları, emzirme döneminden sonraki zamanda, memelerin sarkma durumlarında, meme kanserinin yaşandığı durumlarda, aşırı kilo verip alma durumlarında, memelerin enfeksiyon kapma gibi sorunlarında fark edilebilmektedir.

Yani bu meme başı çöküklüklerinde genellikle estetik kaygıları da sonradan baş göstermektedir. Bu türde olan meme başı çöküntüleri farklı derecelerde olabilmektedir. Kadında fonksiyon bozukluklarını ortaya çıkarmakla birlikte aynı zamanda, ruhsal problemlerde ortaya çıkarmaktadır. Bunlarla birlikte bu tür meme çöküntüleri, hastada estetik kaygıları da doğurabilmektedir. Bu estetik kaygılar daha öncede değindiğimiz şekilde kadının hayatını etkileyebilecek düzeylerde olmaktadır. Süt kanallarının meme ucuna doğru açılmasıyla birlikte, yine emzirme gibi problemlerden dolayı, meme ucu çöküklükleri ortaya çıkmaktadır.

Meme başı çöküklüklerinde, bu durumda meme bölümünden süt gelmemesi bir yana ayrıca bebeklerin emzirme aşamasında meme başını tutabilmesi de bir hayli güç bir durum olmaktadır. Buda kadınların emzirme yapmalarını tamamen engelleyici nitelikte olmaktadır. Fakat bu durumu meme başı çküntüsü estetik ameliyatıyla gidermek mümkün olabilmektedir. Bu tür sorunları yaşıyorsanız, geç olmaması adına derhal bizimle iletişime geçebilir, aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz.

 Meme Başı Çöküklüğü Tedavi Edilebilir Mi?

Meme başı çöküklükleri, memenin ne kadar çöktüğüyle ilgili cerrahi müdahale gerektirebilen bir durumdur. Ancak bunun dışında, farklı müdahalelerde meme başı çöküklüklerinde gerçekleştirilebilmektedir. Kliniğimizde bulunan doktorlar da meme başı çöküklüğü yaşayan hastalara en uygun tedavinin hangisi olduğunu kolaylıkla tespit edilmektedir.

Yani denilebilir ki meme bölgesinin kahverengi bölgesinde bası yapabilecek medikal malzemeler, memenin ucu ve etrafının çeşitli şekillerde uyarılması, özel bazı pompaların kullanılması, özellikle meme ucu çöküntülerin hafif ya da orta dereceli olduğu zamanlarda ciddi manada işe yarayabilmektedir.

Fakat bu tür baskı ve uygulamalar ağır meme ucu çöküklüklerinde işe yaramamaktadır. Bu nedenle ağır meme çöküntüsü bulunuyorsa mutlaka cerrahi bir işlemin yapılması gerekecektir. Tabi diğer hafif ve orta seviyede olan meme başının çöküklüklerinde de cerrahi müdahale yapılabilir. Bu karar tamamen işlemi yapacak olan doktorlara bağlıdır.

Cerrahi olarak uygulanan meme başı çöküklüğünde ameliyatta şu şekilde uygulama yapılabilmektedir. Meme altına geçici ya da kalıcı olan desteklerin yerleştirilmesi, meme başındaki kene bağların kesilmesi bu cerrahi uygulamasında işlenen yöntemlerdir. Bunun yanında cerrahi uygulamada kullanılan yöntemler, sür kanallarını iptal edebilir ya da koruyucu bir şey uygulanabilmektedir. Tabi bu durum tamamıyla kadının bir daha gebe kalıp kalmaması ve emzirip emzirmeyeceği ile ilgili bir durumdur.

Eğer kadın isterse bu süt kanalları koruma altına alınır, isterse de iptal edilebilmektedir. Fakat süt kanallarının korunmak istendiği cerrahi müdahalelerde, ameliyat sonrasında meme başı çöküklüğü tekrardan yaşanabilmektedir. Süt kanalları iptal edilen cerrahi işlemlerden sonra genellikle bu sorun tekrardan baş göstermemektedir.

Yani süt kanalları iptal edildiği durumlarda genellikle meme başındaki çökükler tekrardan baş göstermemektedir. Lokal anestezi işlemi ugulanarak yapılan bu cerrahi müdahaleler, ortalama süreyle 1 saat kadar sürmektedir. Kliniğimiz bu alanda hastalarına konforlu ve hijyenik ortamda kolay şekilde cerrahi müdahaleyi yapmaktadır.

 Meme Başı Çöküklüğü Olduğunda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Meme başı çöküklüğü sorunları genellikle bir nedene bağlı olarak gelişen sorunlardır. Fakat bazı meme başında yaşanan çöküntüler, hiçbir nedene bağlı olmadan gelişme göstermektedir. İşte aniden ve bir sebebe bağlı olmadan yaşanan bu tür meme başı çöküklerinde aman kaybetmeden doktora başvurulması önemli bir noktadır.

Tabi eğer kadında bu durum doğumla birlikte yaşanıyorsa ve bu emzirmeye bir sorun teşkil ediyorsa, yine uzman yardımı alması dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bu durumlarda uygun bazı yöntemler kullanılarak emzirme işlemleri tekrardan yapılabilir. Yani süt vermeyi daha kolay bir hale gelmesini sağlamak adına, bebeğin meme başını emmekle birlikte kahverengi bölgeyi de emmesi sağlanmaktadır.

Bu yüzden meme başı çöküklüğü problemi yaşayan kadınların, özellikle de emzirme zamanında olan kişilerin bu bölgeyi temiz tutması hayati bir öneme sahiptir. Düzenli bir biçimde meme başı, sabunlu suyla yıkanabilir. Eğer başka temzileme yöntemleri varsa bunlar da uygulanabilir. Nitekim bölgede herhangi bir hijyen sorunu olursa hem enfeksiyon riski artacak, hem de emzirilen bebekte çeşitli hastalıkların olmasına neden olacaktır.

 Meme Başı Çöküklüğü Ameliyatı Emzirmeye Engel Mi?

Meme başı çöküklüğü ameliyatı daha önceden de değindiğimiz gibi direkt olarak süt kanallarıyla ilgili bir durumdur. Bu nedenle ince bir çalışmasının yapılması gerekmektedir. Ameliyat esnasında çok dikkatli olunmalıdır. Ancak süt kanallarının zedelenme gibi bir durum az da olsa bulunan bir ihtimaldir.

Bu nedenle bu ihtimaller detaylandırılarak, hastaya mutlaka aktarılmalıdır. Bu süt kanallarının zedelenmesi durumu çok azda olsa olabildiği için hasta mutlaka bu konuda hazırlıklı olmalıdır. Ayrıca sorumuza dönecek olursak, meme başı çöküklüğü ameliyatı işte bu durumlarda emzirmeye engel teşkil edecek durumlara gelebilmektedir.

 Meme Başında Ameliyat Sonrasında Hissizlik Meydana Gelir Mi?

Genellikle operasyona bağlı olan ameliyatların birçoğunda ameliyat sonrasında hissizlik durumları yaşanabilmektedir. Bu nedenle meme başı çöküklüğü olan hastaların ameliyatlarından sonra da bu gibi hissizlikler yaşanabilmektedir. Bu genellikle bütün hastalarda yaşanan bir sorun değildir. Fakat bazı hastalarda ne yazık ki bu hissizlik sorunu gelişebilmektedir. Tabi bu hissizlik durumu yaşanması da tamamen hastanın kendi yapısı, bağışıklık sistemiyle alakalı olan bir durumdur. Rastlanma sıklığı oldukça az olan bir sorundur.

Fakat bu sorun hiç yaşanmaz demek de yanlış olacaktır. Bazı hastalarda yaşanan bu meme başındaki hissizlikler, 4 ay kadar sonra kendiliğinden sonra gitmektedir. Ancak bazı kişilerde iise bu hissizlik süresi biraz daha uzayabilir fakat durumunu geçici olduğunu söylemek doğru olacaktır. Ancak çok hassas bünyeli olan hastalarda bazen bu meme başındaki hissizlik sorunu, kronik olarak geliştiğinden ömür boyu da devam edebilmektedir.

 Meme Başı Çöküklüğü Tedavisi Fiyatları

Göğüs Estetiği önemli olup Meme başında yaşanan çökükler genellikle farklı olmaktadır. Yani bazı hastalarda çöküklük hafif seviyede olduğu gibi bazılarında ise orta ya da ağır olabilmektedir. İşte bu yüzden meme başı çöküklüğünde net bir fiyat belirtmek yanlı olacaktır.

Öncelikli olarak gerekli olan muayeneler yapılmaktadır. Meme başı çöküklük derecesinin ne olduğu ile ilgili detaylı bir rapor alındıktan sonra daha sonra bir planlama yapılmaktadır. İşte bu planlama da meme başı çöküklüğünde fiyatı belirleyen etken olarak sayılabilir. Eğer siz de detaylı bir fiyat bilgisine ulaşmak ve gerekli olan bilgiyi almak isterseniz, kliniğimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

 Meme Başı Çöküklüğü Ameliyatında Hangi Anestezi Yöntemi Kullanılmaktadır?

Meme başı çöküklüğü ameliyatı birçok cerrahi operasyona göre son derece basit bir işlemdir. Bu cerrahi operasyon için genel anestezi yerine, lokal anestezi yöntemi uygulanmaktadır. Meme başı çöküklüğü ameliyatı son derece kolay geçtiğinden bu anestezi yöntemi de herhangi bir sorun teşkil etmez. Genellikle 30 ile 70 dakika arasında sürmektedir. Ameliyat sonrasında hafif bir iz kalma durumu da olabilir.

 Meme Başı Çöküklüğünün Riskleri Var Mıdır?

Her cerrahi müdahalede olduğu gibi meme başı çöküklüğü operasyonunda da bir takım riskler bulunmaktadır. Hasta muayene edildikten ve planlama yapıldıktan sonra kliniğimiz doktorları bu risklerin neler olduğunu hastaya açıklayacaktır. Riskler; memenin geçici bazı hissizlikler yaşaması ve süt kanallarının zedelenmesi gibi durumlardır. Ancak bu riskleri en aza indirmek için, kliniğin hijyen koşulları ve operasyonu yapacak doktorun tecrübesine bağlı olarak en aza indirilebilir. Fakat yine de hastanın bu riskleri bilmesinde ve buna göre bu ameliyatı yaptırmak istemesinde gerekli olmaktadır. Meme dikleştirme operasyonları ile daha iyi bir görünüm sağlanmaktadır.

Özellikle doğrudan süt kanallarına işlenen bu işlemlerde süt kanallarının zedelenmesi söz konusu olmaktadır. Bu nedenle gebe kalmayı planlayan hastaların, gebelik ve emzirme dönemlerini atlattıktan sonra bu ameliyatı gerçekleştirmeleri daha uygun olacaktır. Ancak emzirmeyi kolaylaştıran bir ameliyat olduğundan dolayı da hastalar emzirme döneminden önce de ameliyatı tercih edebilmektedirler.

Bu ameliyatın gerçekleştirmek istenmesi ise tamamen hastanın tercihine bağlıdır. Çok nadir de olsa bulunan bu riskleri bilen hastanın, ameliyat olmasında herhangi bir sakınca bulunmayacaktır. Meme başında oluşacak olan hissizlik durumu, genellikle kişinin metabolizmasıyla ilgili olmaktadır. Fakat genel olarak hissizlik çoğu hastada yaşanmamaktadır. Kısacası bu durumdan kişinin yaşantısının etkilenmeyeceğini söylemek doğru olacaktır.

Çok hassas olmayan hastalarda bu hissizlik durumu ve diğer riskler geçici olduğundan, hastanın ekstra bir tedavi görmesine gerek yoktur. Ayrıca doktorun alanında profesyonel olması da bu riskleri neredeyse hiç olmayacak seviyeye kadar indirmektedir. Kliniğimiz doktorları kendi alanında son derece profesyonel olduğundan, gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz.

 Ameliyat Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

30 ile 70 dakika arasında gerçekleştirilen bu ameliyat sonrasında hastalar bazı sorunlar yaşamamak için dikkat etmesi gereken konular bulunmaktadır. İyileşme süresi ortalama olarak 10 gün süren bu ameliyat sonrasında hastaların dikkat etmesi gereken bazı unsurlar şu şekildedir.

  • – Ameliyat olduktan sonra en az bir ay gibi bir süreyle hastanın kendini zorlayacak olan fiziksel aktivitelerden uzak durması gerekmektedir.
  • – Özellikle meme ucu olabildiği kadar hijyenik tutulmalıdır.
  • – Ameliyat sonrasında yaşanacak olan izler, kalıcı olmadıklarından dolayı hastaların doktora danışmadan herhangi bir iz yok edici ilaç kullanmamaları gerekmektedir.
  • – Ameliyat esnasında genellikle kendiliğinden geçen dikiş ipleri kullanılmaktadır. Bu nedenle kişinin herhangi bir dikiş alma yöntemine başvurmasına gerek yoktur. Fakat hastanın bir hafta sonra uzman tarafından tekrar muayene edilmesi faydalı olacaktır. Eğer bir aksilik olmuşsa en azından buna müdahale şansı olacaktır.
  • – Ameliyat sonrasında kişi genellikle 10 gün sonrasında normal hayatına dönebilecektir. Ancak kişinin özellikle göğüs bölgesine herhangi bir darbe almaması gerekmektedir.
  • – Doktor uygun gördüğü takdirde hastalanın bir süre düzenli olarak antibiyotik kullanması gerekebilir. Eğer doktor tarafından gerekli görülürse bu ilaçlar, ihmal edilmeden kullanılmalıdır. Bunun yanında doktor bilgisi dışında herhangi bir ilaç kullanımı olmamalıdır.

 Meme Başı Çöküklüğü Ameliyatında Sıkça Sorulan Sorular Nelerdir? Operasyon Sonrasında Kalıcı Bir His Kaybı Yaşanabilir Mi?

Meme başı ameliyatından sonra oluşan his kayıpları genellikle çok nadir olmaktadır. Bu nedenle his kaybı yaşanabilir ancak çok nadir sıklıkta olduğu unutulmamalıdır.

 Ameliyat Emzirmeye Neden Oluyor Mu?

Bu ameliyat genelde direkt olarak süt kanallarına doğru yapıldığı için bazı problemlerin yaşanması söz konusudur. Bu nedenle hastaların emzirme döneminden sonra ameliyatı yaptırmaları daha iyi olacaktır. Fakat genel anlamda ameliyatın emzirmeye herhangi bir engel yaşatması söz konusu değildir.

 Meme Başı Çöküklüğü Kimlerde Görülmektedir?

Meme başı çöküklüğü birçok insanda görülebilen yaygın bir hastalıktır. Nitekim hem kadınlarda hem de erkelerde görülmesi buna kanıttır. Ayrıca kadınlarda görülen meme başı çöküklğü, dünya genelinde her 10 kadından birinde görülüyor.

 Operasyondan Sonra İz Kalır Mı?

Meme başı çöküklüğü ameliyatında çok az miktarlarda iz görülme olasılığı vardır. Fakat bu izler genellikle çok kısa bir süre içinde kendiliğinden kaybolmaktadır. Bu nedenle korkulacak herhangi bir durum bulunmamaktadır.

 Meme Başı göçüklüğü Ameliyatı İçin Bir Yaş Sınırı Var Mı?

Meme başı çöküklüğü ameliyatı yapılabilmesi için memelerin kendi gelişimlerini tamamlamış olması gerekmektedir. Bu meme gelişimi de genellikle 18 yaşından sonra olduğundan, ameliyatın da bu yaştan itibaren yapılması daha doğru olacaktır. Bu yaştan önce ameliyat gerçekleştirilecekse kişinin ailesinin de bilgisi olması gerekmektedir.

 Ameliyatsız Meme Başı göçüklüğü’nü Tedavi Etmek Mümkün Müdür?

Meme başını ameliyatsız bir şekilde dışarı çıkarmak ne yazık ki pek mümkün olmamaktadır. Bulunan bazı yöntemler de geçici olduklarından dolayı sağlıklı değiller. Bu nedenle bu sorunu yaşayan kişilerin doktor muayenesinden geçmeleri ve buna göre ameliyatın yapılıp yapılmamasına karar verilmesi gerekmektedir.

 Bu Operasyon Meme Kanserine Neden Oluyor Mu?

Bu operasyon hijyenik ortamlarda ve tecrübeli doktorlar tarafından yapıldığında herhangi bir soruna yol açmamaktadır. Kaldı ki meme kanserine yol açma gibi bir durum söz konusu değildir. Bu ameliyat son derece basit bir işlemdir.

 Operasyonunun Riski Var Mı?

Bütün cerrahi müdahalelerde olduğu gibi meme başı çöküntülerini gidermek için de bazı risklerden bahsetmek mümkündür. Bu riskler genellikle enfeksiyon, kan birikmeleri, kanama gibi durumların söz konusu olmasıdır. Ancak genel olarak bu durumlar neredeyse hiç ortaya çıkmamaktadır. Tabi burada kliniğin ve doktorların koşulları da son derece önemli bir durumdur. Ayrıca meme başında bir hissizleşme durumu da hassas bünyeli olan kişiler dışında ortaya neredeyse çıkmamaktadır.

 Meme Başı Çöküklüğü Sonradan Görülür Mü?

Meme başı göçüklüğü genellikle doğuştan gelişerek, ergenlik döneminde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bazı durumlarda sonradan gelişme ihtimali de bulunmaktadır. Bu dönemler genellikle gebelik ve sonrasında ortaya çıkmaktadır.

 Operasyonda Anestezi Kullanılıyor Mu?

Meme başı göçüklüğü gidermek için yapılan ameliyatlarda anestezi yoluna başvurulur. Bu acı ve ağrı durumları yok etmek için yapılan, lokal anestezi işlemleridir.

 Ameliyat Sonrasında Dikişleri Kaldırmama Gerek Var Mı?

Meme başı göçüklüğü ameliyatlarında genellikle kendiliğinden yok olan dikişler kullanılmaktadır. Bu yüzden dikişlerin sonradan kaldırılmasına gerek yoktur. Yinede operasyondan bir hafta sonra doktor kontrolüne başvurmak sağlık açısından önemlidir.

 Peki Ameliyat Sonrasında Ne Zaman Taburcu Olabilirim?

Meme başı göçüklüğü gidermek için yapılan ameliyatları son derece kolay bir biçimde yapılmaktadır. Bu nedenle herhangi bir sorun çıkması gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Hasta ameliyatı olduktan sonra aynı gün taburcu olabilir. Ancak evde bir hafta dinlenmesi gerekmektedir.

 Ameliyat Sonrasında Gündelik Yaşantıma Ne Zaman Dönerim?

Operasyon geçiren hastalar genellikle 1 hafta ile 10 gün sonra kendi normal yaşantılarına dönebilirler. Hastaların 1 ay kadar ağırlık kaldırmamaları da sağlık açısından daha doğru olacaktır.

 Operasyondan Ne Kadar Sonra Spor Yapabilirim?

Operasyondan sonra genellikle iki hafta sonrasına kadar herhangi bir spor aktivitesi yapmaları önerilmez. Bunun yanında en doğru olanı ise 1 ay sonrasında spor yapmaya başlamak olacaktır. Fakat hasta kendi göğüse bölgesine herhangi bir darbe almamaya özellikle dikkat etmesi gerekecektir.

 Meme Başı Göçüklüğü Ameliyatı Kalıcı Sonuçlar Sunuyor Mu?

Meme başı göçüklüğü ameliyatı gene itibarıyla kalıcı sonuçları olan bir operasyondur. Bu nedenle hastanın bir kez daha bu ameliyatı olmasına gerek kalmamaktadır. Eğer sonradan başka durumlar gelişirse, tekrar ameliyat işlemine başvurulabilir.

 Meme Baçı Çöküklüğü Ameliyatını Kimler Olabilir?

Meme başı göçüklüğü ameliyatını; hafif derecede olanlar, orta seviyede olanlar ve ağır seviyede olanlar olabilirler. Bunun dışında 18 yaşın sonrasında lan kişiler de meme başı çökme ameliyatı olabilirler.

 Meme Başı Çöküklüğü Artık Büyük Bir Problem Değil

Bilindiği gibi meme başı çöküklükleri kadınlarda estetik kaygıların yanında psikolojik sorunlar da yaratmaktadır. Bu problemlerin yanında ayrıca başka problemlerin çıkmasında da başrol görevi görüyor. Fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu sorunlardan korkmanıza gerek yok. Kliniğimiz bünyesindeki doktorlarımız da kendi alanlarındaki tecrübeleriyle de bu sorunları kolayca giderebiliyorlar.

Nitekim meme başı göçüklüğü kadınların öz güvenlerini kaybetmelerinin yanında ayrıca kendi cinsel yaşamlarında birtakım sorunları çıkarmaktadır. Bu yüzden bu durumda olan kişilerin ameliyata başvurması, kalıcı çözümler bulmak adına önemli bir noktadır. Bu ameliyat sayesinde, kadınlar hem fizyolojik olarak hem de psikolojik olarak, bu talihsiz durumdan kurtulabiliyorlar. Bunların yanında hamile kalmayı hedefleyen kadınlar, emzirme döneminde süt kanallarında herhangi bir sorun yaşamamak adında bu ameliyat yöntemine başvurabilirler.

 Peki Ameliyatta Doktor ve Klinik Önemli Mi?

Birçok cerrahi operasyonda nasıl ki klinik ve cerrahın önemi varsa burada da önem arz etmektedir. Bu yüzden hastaların bu operasyonu gerçekleştirmek için güvenli bir klinik ve iyi doktor seçimi yapmaları gereklidir. Hemen kliniğimiz ile iletişime geçerek en güvenli yoldan ameliyat yaptırabilir, gerekli tüm bilgiyi alabilirsiniz.