Popo Estetiği ve Ameliyatsız Popo Kaldırma

Popo Estetiği, Gelişen tıbbi işlemler sayesinde cerrahi girişimlere gerek kalmadan daha estetik bir vücut elde etmek mümkündür. Bu işlem öncelikle ameliyatsız yüz germe işlemi ile başlamış sonrasında tüm vücut üzerinde yaygınlaştırılmıştır. Özellikle son dönemlerde kadınlar başta olmak üzere erkeklerinde estetik yapılı popo elde etme taleplerine en başarılı işlemler uygulanarak brezilya tipi popo görünümü kazandırılmaktadır. Kadınlar görsel açıdan dikkat çekici kalkık bir popo talebinde bulunurken erkekler küçük veya yassı görünümlü popo tercih etmektedir. Her iki tercihe en sağlıklı yöntemlerle neşter kullanımına gerek kalmadan silikon ve değişik yapılı protezler kullanılarak çözüm üretilmektedir.

Ameliyatsız popo estetiği çalışmalarında dolgu enjeksiyon yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem sayesinde kesik izi oluşturmadan deri tabakasında hücre yenileme işlemleri uygulanarak ağrısız estetik çalışmalar kolaylıkla yapılmaktadır. aynı zamanda dolgu yöntemi sayesinde silikon ve protez işlemleri deri tabakası altına cerrahi işleme gerek kalmadan uygulanmaktadır. Medikal estetiğin en çok kullanılan yöntemlerinden olan enjeksiyonla dolgu işleminde istenilen şekil ve boyutta popo elde etmek mümkündür.

Popo Estetiği

Ameliyatsız Popo Kaldırma Ne Kadar Sürer?

Bu konuda alanında uzmanlaşmış doktorların klinik ortamlarda kullandığı işlem süresi ortalama 45 dakika yeterli olduğu belirtilmektedir.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Yöntemi Sonrası Antibiyotik Kullanılır mı?

Popo estetiği yöntemi olarak kullanılan enjeksiyonla dolgu yönteminde kesi oluşmamaktadır. Bu nedenle enfeksiyon riski içermemesi antibiyotik kullanımına gerek kalmaması gibi avantajlı bir durum yaratmaktadır.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Sonrası Hastanede Yatılır mı?

Popo estetiği ameliyat gerektiren cerrahi bir yöntem olmadığı için günlük yaşantınıza işlem bitiminde devam edebilirsiniz. Bunun için hastane ortamında gözetime gerek kalmadığında yatma işlemi uygulanmaz.

Ameliyatsız popo Kaldırma Sonrası Evde Dinlenmeye Gerek Olur mu?

Enjeksiyonla dolgu işlemi uygulanmış olması vücut üzerinde herhangi kontrollü hareket sistemine gerek bırakmaz bu nedenle evde dinlenmeme gerek yoktur.

Aquafilling Dolgusu Sadece Popo Kaldırmada mı Kullanılır?

Hayır. Sadece bu işlem için kullanılmaz. Vücut üzerinde estetik yapı elde edilmesi gereken göğüs üzerinde uygulana büyütme işleminde de kullanılır. Aynı zamanda bacaklardaki estetik işlemlerde bacak şekillendirmesinde ve iç bacak dolgu yöntemi içsinde kullanılır.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Sonucu Kalıcı mıdır?

Bu güne kadar kullanılan popo estetiği yöntemlerinden daha fazla kalıcılık sağlamaktadır. Fakat bu yönteminde kalıcılık ömrü 5 veya 7 yıl civarında olduğu belirlenmiştir.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Dolgu Maddesi Alerji Yapar mı?

Su kristallerinden elde edilerek kullanıma hazır hale gelen Aquafilling maddesi alerjik bir etki yarattığı gözlemlenmemiştir.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Sonrasında Farklı Kontur Duygusu Oluşur mu?

Yapılan estetik işlemler sonucunda doku kaybı veya his kaybı yaşanmayacağı için böyle bir durum ortaya çıkmayacaktır. Netice itibari, işle aynı şekilde kendi cilt yapınızla temas sağlayacaksınız. Bu da değişik bir kontur duygusu yaratmayacaktır.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Sonrası İz Kalır mı?

İnce uçlu enjeksiyon kullanımı sayesinde çok ince bir kanaldan uygulama yapıldı için popo estetiği sonrasında iz belirtisi görülmeyecektir.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Nasıl Yapılır?

Popo estetiği yöntemleri içinde en çok kullanılan ameliyatsız popo kaldırma işleminde Aquafilling işlemine başvurulur. Bu yöntem sayesinde deri altına kesik oluşturmadan dolgu maddesi kolaylıkla yerleştirilmektedir. Lokal anestezi uygulaması yapılarak hastaların enjeksiyon acısını hiç hissetmeden işlem kolaylıkla tamamlanmaktadır. Buna benzer işlem ameliyatsız yüz germe işleminde uygulanmaktadır. İnce uçlu enjektörler kullanılarak derinin alt kısmına yerleştirilen dolgu maddesi istenilen şekil ve ölçülerde popo görseli oluşumunda önemli etki yaratmaktadır.

Bu işlem sırasında en önemli detay kesik oluşturulmamış olmasındır. Deri tabakasının istenilen bölümüne yerleştirilen madde o bölgenin kalkmasını ve dolgun bir yapı kazanmasını sağlar. Böylece doldurulan bölge üzerinden hareket edilerek poponun daha yuvarlak ve estetik bir yapı kazandırılması kolaylaşmaktadır. Kalkık ve diri yapılı popo elde etmenin sonucunda herhangi bir pansumana veya gözetime gerek kalmadan hastalar yaşamlarına normal bir şekilde devam etmektedir.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Neden Yapılır?

Şekilsiz olduğu veya küçük olduğu düşünülen popolara bu işlem kolaylıkla uygulanmaktadır. Özellikle bayanların basık ve küçük popoları yüzünden istedikleri kıyafeti zarafet yaratarak giyememiş olması dolgu ille mi gerektirdiğine karar vermesine neden olmaktadır. Bunun yanında bu tür estetik görünüm kazanmak için cerrahi yöntemlerin acı hissi yaratma korkusu ameliyatsız popo kaldırma uygulamasının yapılmasına neden olmaktadır. popo görselinde bakıldığında hissedilen şekil bozukluğu popo kaldırma tekniği ile daha kolay çözüme kavuşturulmuş olması bu yöntemin daha çok tercih edilmesine neden olmaktadır.

Ameliyatsız Popo Kaldırma ve Popo Estetiği Fiyatları?

Kadınların yürüyüşleri esnasında arkalarından gelen erkeklerin sürekli popolarına baktığını hissetmesi popo estetiğine gerek duymalarına ne den olmaktadır. Klinik ortamda yapılan popo kaldırma estetiği için net bir rakamla fiyat belirlemesi yapılmamaktadır. Çünkü bu işlem için ne kadar dolgu maddesi kullanılacağı ilk bakışta belli olmayacaktır. Aynı zamanda ne kadarlık alana işlem yapılacağı ilk bakışta fiyat belirlemesinde net bir sonuç vermeyecektir. Yapılan işlemlerin uzunluğu ve kutlanılan dolgu maddesinin miktarına göre ameliyatsız popo kaldırma fiyatları belirlenmektedir. Bunun için net fiyat klinik ortamda yapılan tetkikler sonucunda belirlenmektedir.

Popo Estetiği İyileşme Süreci Ne Kadardır?

Popo estetiği işlemi tamamen deri altına uygulanan bir işlemdir. Bu işlem enjeksiyon sistemi ile yapıldığı için cerrahi kesik oluşmamaktadır. Böyle olunca dikiş yapılmasında veya sonrasında pansumana gerek kalmamaktadır. Enjektörlerin deliklerinden oluşan çok küçük acı hissi çok kısa sürede kendini unutturacaktır. Günlük yaşamına anında devam etme şansı yakalayan hastaların fiziksek aktivitelerinde aksama olmayacaktır. Bu yöntem sonrasında ayrı bir iyileşme süreci yoktur.

Erkekler de Popo Kaldırma Estetiği Olabilir mi?

Genellikle düz yapılı erkek popolarının rahatsızlık yarattığı görülmektedir. Bu tarz popo yapısına sahip erkekle mayo giydiklerinde rahatsızlık yaratmaktadır. Kadınlarda olduğu gibi aynı teknikler kullanılarak erkekler içinde ameliyatsız popo estetiği uygulanmaktadır. Bunun için çalışma temposunda değişime gerek yoktur. Öğle molası verildiğinde uygulanabilecek yöntemle erkeksi kalkık bir popo elde edebilirsiniz. Kullanılan dolgu maddesi sayesinde şekil bozuklukları ve küçük yapılı popo görünümü tamamen erkekler üzerinde de uygulanarak başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Kaç Çeşit Popo Kaldırma Yöntemi Var?

Popo estetiği alanında değişik yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar;

Silikon protez yöntemi kullanılarak yapılan popo kaldırma: Deri altına yerleştirilmelidir. Cerrahi müdahale gerektirmektedir. Operasyon sonrasında istirahat gerektirmektedir.

Yağ enjeksiyon yöntemi ile popo kaldırma: Günümüzde kullanılan dolgu maddesi iel yapılan popo estetiğine göre başarı oranı sayısal değeri daha düşüktür.

İp askı tekniği ile popo kaldırma: Elde edilecek sonuç kısa süreli olmaktadır. Uzun süre rahatlık sağlayacak popo kaldırma yöntemi değildir.

Fakat bütün bu yöntemleri gölgede bırakan Aquafilling dolgu yöntemi en az 5 ve 7 yıllık kalıcı Brezilya tipi kalkık popo şekli sunmaktadır. Bunun yanında cerrahi işleme kesik oluşumuna dikişe ve istirahate gerek kalmadan kolaylıkla uygulanmaktadır. Bu nedenle erkekler ve kadınlar günlük yaşantısını etkilemeyen ağrısız ve kolay yöntem olan ameliyatsız popo kaldırma yöntemini daha tercih etmektedir.

Aquafilling Nedir?

Popo estetiğinde en çok kullanılan Aquafilling dolgu maddesi su kristallerinden elde edilen jel kıvamında maddedir. İçerik bakımında %98 su içeren dolgu maddesi vücutta uyum sağlama bakımından önem arz etmektedir. insan vücut yapısının 3 te ikisinin su olması dolgu maddesi enjekte edildikten sonra herhangi bir komplikasyon yaratmamasını sağlamaktadır. Vücuda uygulandığında vücut bunu yabancı bir madde olarak görmediğinden uzun süre estetik bir popo yapısını korumaktadır. Sudan elde edilen dolgu maddesinin özel yapısı deri dokusunda istenilen süre zarfında esneklik yaratmaktadır. Popo kaldırma işlemi yanı sıra diğer estetik hizmetlerimizi de alabilirsiniz. Karın germe işlemi veya Kol Liposuction Uygulaması isteyebilirsiniz.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Sonrasında Yaşananlar Nelerdir?

 • Uygulanan dolgu yöntemi sayesinde alımlı ve çekici popo görüntüsü elde edilmektedir.
 • Küçük olduğundan şikâyet edilen popolar için büyüme sağlanarak estetik bir popo elde edilir.
 • Bu yöntem sayesinde uzun süreli kalkık brezilya tipi popo görünümü kazanılmaktadır.
 • Bütün medikal estetik yöntemlerine göre ağrısız iz bırakmayan sonuç elde edilmektedir

POPO ESTETİĞİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Ameliyatsız Popo Kaldırma Dolgu Maddesi Hareket eder mi?

 • Uygulana dolgu maddesi vücutta sabit hale getirildiğinden yer değiştirmesi veya hareket etmesi söz konusu değildir.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Tekrarlanabilir mi?

 • Beklene kalıcı etkisini kaybettikten sonra tekrar uygulanabilir ibr yöntemdir.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Sonrası İlave Dolgu Yapılabilir mi?

 • Hastaların talepleri doğrultusunda kontur değişikliği isteklerine göre ilave dolgu işlemi uygulanmaktadır.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Yan etkisi Var mı?

 • İçeriğinde su maddesi barındırması vücutta her hangi bir yan etki yaratmasını sağlamaktadır.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Riski Nedir?

 • Bu güne kadar gözlemlenen herhangi bir risk oluşumu yoktur

Popo Büyütme Amacıyla da Bu Uygulama Yapılabilir mi?

 • Popo büyütme işleminde poponun genel yapısında sadece şekil değişimi oluşturacak şekilde büyüne elde edilebilir. Basık yapılı popolar kaldırılırken dolgunluk kazandırılarak büyüme sağlanmaktadır.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Dolgusunun Kıvamı Nasıldır?

 • Kulanım öncesinde dokunulduğunda jel kıvamındadır. Kullanımdan sonra doğal doku yapısı kazanarak farklı bir yapı ortaya çıkarmaz.

Herkes Ameliyatsız Popo kaldırmadan Faydalanabilir mi?

 • Hamile ve emzirenler ameliyatsız popo kaldırma yaptıramaz. Bunun yanında anestezi uygulandığında sıkıntı oluşturmayacak herkes bu uygulamadan yararlanabilir.

Hangi Durumda Ameliyatsız Popo Estetiği Yapılamaz?

 • Anestezi uygulandığında sıkıntı oluşması durumunda popo estetiği yapılamaz. Popo estetiği yapılacak bölgede açık yarar olması işlemi engeller. Yapılacak uygulamada kullanılan maddelere karşı alerjik geçmişi olanlar popo estetiği yaptıramaz.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Yaş Sınırı Var mı?

 • Genellikle gelişme dönemini geçmiş olması beklenir. Özellikle medikal estetik uygulanma yaşının 18 olduğu belirtilmektedir.

Ameliyatsız Popo Kaldırma Ciltte Çatlak Oluşturur mu?

 • Popo estetiği genellikle popo şekillendirme için kullanılmaktadır. Fakat popo büyütme işlemi için talep edilen ölçü büyüdüğünde hafif çatlak oluşumu gözlemlenir. İdeal ölçülerde yapılan işlemlerde bu güne kadar çatlak oluşumu gözlemlenmemiştir.

Ameliyatsız Kaldırma Kaç Seans Uygulanır?

 • Ameliyatsız kaldırma işlemi için tekrar gerek yoktur. tek seansta başarı elde etme oranı % 100 dür.

Ameliyatsız Kaldırma Erkeklerde Kadınsı Bir Popo Görünümüne Neden Olur mu?

 • Kesinlikle böyle bir olasılık söz konusu değildir. Çünkü erkek popo kontur elde etmek için gerekli şekil gözetimleri göz önünde tutularak yapılmaktadır.

Brezilya Tipinden Farklı Bir Popo Tipi İçin Uygulama Yapılır mı?

 • Talep edilen her popo tipi için gerekli işlemler uygulanarak estetik popo görüntüsü sağlanmaktadır.

Ameliyatsız Kaldırma Sonrası Denize Girilir mi?

 • Yapılan enjeksiyon işleminin etkisi bir haftada tamamen yok olacağı için bir hafta sonrasında su işle temasında sıkıntı yaratmayacaktır.

Ameliyatsız Kaldırma Cilt Çatlaklarını Düzeltir mi?

 • Yapılan uygulamanın cilt üzerinde düzeltici ve onarıcı etkisi yoktur. cilt altında besleme yapılarak dolgunluk elde edilmektedir.

Ameliyatsız Kaldırma Popodaki Sarkmayı Düzeltir mi?

 • Sarkık görüntülü popoların dikleşerek estettik bir görünüme gelmesini sağlar.

Ameliyatsız Kaldırma Oturma Pozisyonunda Ağrı Yapar mı?

 • Popo estetiği uygulamasından sonra hiçbir pozisyonda ağrı hissi ortaya çıkmamaktadır.